قوانین فوتبال

فوتبال یک ورزش تیمی است که از دو نیمه تشکیل شده است و هر نیمه ۴۵ دقیقه است( جمعا نود دقیقه ). به عنوان یک قانون، داور به هر نیمه زمان مشخصی را اضافه خواهد کرد که جزئی از این نیمه ها محسوب میشود. استراحت بین نیمه ی اول و دوم ۱۵ دقیقه است . دو تیم در بازی شرکت میکنند که هرکدام با دروازه بان ۱۱ نفر عضو دارند. بازی در زمین چمن برگزار میشود. هدف از بازی این است که با پاس دادن توپ به یکدیگر به تیم مقابل گل بزنند . منتقل کردن توپ اکثرا از طریق پا است و استفاده از دست ها (بجز برای دروازه بان) مجاز نمیباشد. برنده ی بازی تیمی است که گل بیشتری را به ثمر برساند.

قوانین شرط بندی
ملاک محاسبه شرط ها در تمام ورزش ها وقت قانونی بازی است، مگر اینکه در نوع شرط خلاف آن ذکر شده باشد. وقت قانونی شامل زمان اصلی بازی و وقت های تلف شده می گردد. بعنوان مثال در بازی فوتبال، ملاک شرط ها ۹۰ دقیقه بازی است بعلاوه زمانی که داور در انتهای هرنیمه  بعنوان وقت های تلف شده اعلام می کند ولی چنانچه در نوع شرط صریحا ذکر شده باشد که برنده در وقت اضافه یا برنده پنالتی، یا برنده جام قهرمانی و ...  که در این موارد ملاک دیگر وقت قانونی نخواهد بود.

اگر بازی به هر دلیلی ناتمام بماند، تکلیف بازی باید تا ۲۴ ساعت مشخص شود در غیر این صورت اگر بازی تا دقیقه ۷۰ بازی شده باشد شرط ها بر حسب همان نتیجه ثبت نتیجه خواهند شد. 

 شرط‌هایی‌ که روی مواردی که قبل از رها شدن بازی نتیجه آن ها قطعاً مشخص شده باشند بسته شوند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند. مثلا در صورتی‌ که شرط برنده ی نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، شرط‌های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.مثلا در صورتی‌ که شرط برنده ی نیمه اول باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، شرط‌های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند

ادامه ی بازی: (rest of the match) در این نوع شرط ملاک فقط بقیه ی بازیست و نتیجه بازی قبل از ثبت شرط شما محسوب نمیباشد.


اولین تعویض: (first substitution) در این نوع شرط، ملاک برحسب زمان و یا مشخص کردن تیم تعویض کننده محاسبه میگردد تعویض های بین دو نیمه (از دقیقه ی ۴۵ تا شروع نیمه ی دوم) ، تعویض در نیمه اول محسوب می شوند.

 

شرط‌ بندی هندیکپ آسیایی: (Asian Handicap Betting)

ملاک برای تمامی‌ شرطها در هندیکپ آسیایی آغاز مسابقه است. برای توضیحات بیشتر در مورد این شرط به بخش هندیکپ در قوانین شرط مراجعه فرمائید.

نیمه اول: (First Half)

فقط شامل شرط های نیمه اول می‌باشد. درصورتی که بازی‌ قبل از پایان نیمه اول رها و لغو شود، شرطهای نیمه اول لغو میشوند. چنانچه بازی‌ در نیمه دوم لغو شود، شرط های نیمه اول معتبر می باشند.

نیمه دوم: (Second Half)

فقط شامل شرط های نیمه دوم می باشند، در صورت لغو شدن بازی‌ در نیمه دوم، شرط های نیمه اول معتبر و شرط های نیمه دوم لغو می گردند.

  

اولین رویداد مسابقه:

دراین نوع پیش بینی شما انتخاب میکنید که اولین اتفاقی که در بازی رخ می دهد کدام است: (کرنر، گل ،کارت زرد، خطا و ...)

 

شروع کننده بازی (kick off)

در این شرط شما پیش بینی می کنید که کدام تیم شروع کننده بازی است. تیمی که توپ را در ابتدای بازی در اختیار خواهد داشت شروع کننده بازی است

 

شوت در چارچوب:

در این شرط تعداد شوت های در چارچوب محاسبه می شود و اصابت شوت به تیرک جزو شوت داخل چارچوب نیست.

 

هندیکپ یک تیم و نتیجه نیمه:

در این حالت شما بر روی نتیجه نهایی وقت قانونی بصورت هندیکپ و نتیجه نیمه بصورت برد و باخت شرط بندی می نمایید. دقت کنید که اگر انتخاب شما "بله" باشد ، باید هر دو قسمت شرط درست باشد و در واقع هر دو قسمت شرط برنده باشد تا شرط شما برنده شود و اگر انتخاب شما "خیر" باشد باید هر دو قسمت شرط خیر شود و در واقع هر دو قسمت شرط به حالت نه بشود تا شرط شما برنده گردد.

مثال:

   - هندیکپ (1.5+) تیم 1 و برد 1 در نیمه اول : بله/خیر

با انتخاب بله یعنی تیم 1 در وقت قانونی  با هندیکپ +1.5 برنده خواهد شد و در نیمه اول هم برنده خواهد شد. دقت کنید که  هر دو گزینه باید رخ دهد و برای خیر نیز هر دو گزینه باید رخ ندهد، یعنی برای اینکه قسمت خیر برنده شود، تیم1 با هندیکپ (1.5+) نباید برنده شود و در نیمه اول هم نباید برنده شود.

 

مجموع بالای/ پائین: (Over/Under)

 

توضیح

مجموع بالا/ پائین

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا 1 گُل زده شده باشد،شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود، پول شرط به شما بازگردانده میشود و در صورتی‌ که 3 گُل یا بیشتر زده شود شرط بازنده است.

پائین2 گًل

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا 1 گُل زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود، نصف شرط برنده و نصف مبلغ بازگردانده میشود و در صورتی‌ که 3 گُل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

پائین2.25 گًل

در صورتی‌ 0 – 1 – 2  گُل در مسابقه زده شده باشد شرط برنده است، اگر 3 گُل و بیشتر زده شده باشد، شرط بازنده است.

پائین2.5 گًل

در صورتی‌ 0 – 1 – 2 گُل در مسابقه زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا 3 گُل زده شود، نصف شرط بازنده ونصف برگردانده میشود و اگر 4 گُل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

پائین2.75 گًل

در صورتیکه 3 گُل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود، تمامی‌ مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود و چنانچه 0 یا 1 گُل زده شده باشد، شرط بازنده است.

بالای 2 گًل

در صورتیکه 3 گُل و یا بیشتر زده شود، شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود نصف شرط بازنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه 0 یا 1 گُل زده شود، شرط بازنده است.

بالای 2.25 گًل

در صورتیکه 3 گُل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است و چنانچه 0 – 1 – 2 گُل زده شود، شرط بازنده است.

بالای 2.5 گًل

در صورتیکه 4 گُل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است. اگر دقیقا 3 گُل زده شود، نصف شرط برنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه 0 – 1 – 2 گُل زده شود، شرط بازنده است.

بالای 2.75 گًل

 

 

شانس دو برابر : (Double Chance)

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.
 

تعداد گلها : (Number of Goals)

شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم‌ در ۹۰ دقیقه وقت قانونی . در این شرط گُل به خودی نیز محسوب میشود.
 

مساوی فسخ شرط : (Draw No Bet)

پیش بینی‌ تیم‌ برنده بازی . چنانچه بازی مساوی تمام شود ، شرط لغو می شود و مبلغ شرط بازگردانده میشود.

 

مجموع زمان گل ها

پیش بینی مجموع زمان هایی که گل های بازی به ثمر میرسد. بطور مثال در دقایق ۲۸ و ۵۰ و ۸۴ گل های یک بازی به ثمر رسیده که مجموع آنها ۱۶۲ می شود.

 

کرنر:

پیش بینی تعداد کرنرهای بازی است. در صورتیکه قبل از زدن ضربه کرنر، داور سوت خاتمه نیمه اول یا پایان بازی را بزند، این کرنر در تعداد کرنرهای بازی محاسبه نمی شود.

 

کارت زرد:

پیش بینی تعداد کارت های زرد یک بازی است. کارت زرد دوم که منجر به دریافت کارت قرمز شود، در شمارش تعداد کارت های زرد محاسبه نمی گردد و تنها به عنوان کارت قرمز محسوب می شود